Wij adviseren ondernemersverenigingen zelf de promotie van hun regio op te pakken.  Met elkaar investeren in een krachtige regio marketing aanpak is goedkoper en levert je ook meer omzet op. Een eigen subsidiebureau helpt. Veel gemeentes steunen dit soort initiatieven en nemen hiervoor vaste bijdragen op in hun begroting. Er zijn nog veel meer andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je als groep kunt blijven bouwen/investeren.

Ik hoef ondernemers het volgende niet uit te leggen. Het enige wat echt goed werkt is als je er zelf bij betrokken bent, invloed kunt uit oefenen op het proces. Dus actief meewerken in een ondernemersvereniging levert je alleen maar voordelen op.